Press "Enter" to skip to content

Вен Тин/Стефан Тинтеров/ – /1885 – 1912 г./

Стефан Тинтеров е роден през 1885 г. в Бургас. Учи в родния си град и в Пловдив, завършва Юридическия факултет на Софийския университет. Работи в Стара Загора като заместник-прокурор. От 1906 г. започва да сътрудничи със стихове в сп. „Демократически преглед“. Публикува проза, статии, рецензии в периодичния печат. Негови стихотворения са публикувани в „Българска антология. Нашата поезия от Вазова насам“ (1910) под редакцията на Д. Подвързачов и Д. Дебелянов. Умира през 1912 г. Първото самостоятелно издание на творчеството на поета-символист е съставената от Владимир Стоянов книга „Призраци“ (1994).