Press "Enter" to skip to content

За проекта

Стара Загора е известен като град на поетите, липите и правите улици. И ако липите и правите улици са видими за всички, то въпросът, който може да бъде зададен е: Защо на поетите?

За известен период от време в Стара Загора са родени, живели или работили гениални поетични творци. Градът е определян като „поетичен феномен”, защото имената и творчеството на тези старозагорски поети придобиват не само национална, но и световна известност. Стара Загора бива неизменно свързвана с имената на Кирил Христов, Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, Гео Милев, Иван Мирчев и много други.
Няма старозагорец, който да не се гордее с името „Стара Загора - град на поетите“, но целта на настоящия проект е да запознаем съвременните старозагорци с творчеството на старозагорските поети, за да бъде осъзнато това чувство на гордост и тази емблема на града да се свърже с повече и конкретна, и интересна информация.

Проектът.

По същество проектът „Поетите на Стара Загора“ има за цел да представи произведения на старозагорски автори  пред гражданите в Стара Загора чрез лесен и достъпен начин, като им се даде възможност да научат повече както за самия автор, така и да прочетат негови произведения.  В основата на проекта е предвидено да се използват методи, които са лесно достъпни и няма да изискват никакво усилие от хората, за да достигнат до информацията за старозагорските автори, като същевременно се прилагат стандартни и нестандартни методи за представяне на произведения на старозагорски автори с цел запалване искрицата на любопитството, да се научава повече и повече. При използването на различни методи за представяне на произведения със старозагорски произход е важно да има синхронизация между отделните канали за комуникация с гражданите.