Press "Enter" to skip to content

Къмпинг ХХI век – Кольо Александров

Палат до палатка. Хаос. Раси различни.
Брезентени граници. Без войски погранични.
Мрежа желязна. Ограда. Пътеки през нея.
Номера /на коли и др./. Концлагер /семеен/.
Кожна любов. Луна преводач. Езици на примуси.
Знамена. Знамена. Знамена. Бели. Жени. С примеси.

Пристигнаха вчера Аллах и Христос край реката,
риба ловиха, разпънаха обща палатка.
Не бях от щастливите техни съседи,
с които делиха трапеза и вино до седем.
Всички останали скришом приготвихме кръстове.
И ги разпънахме. Още са тук. Не възкръснаха.