Press "Enter" to skip to content

Стара Загора е културен феномен в национален мащаб като град свързан с имената и творчеството на поети и художници.
Поетите на Стара Загора има за цел да популяризира творчеството и интересни биографични данни за поетите на града. Творци родени, израснали или творили в града.