Press "Enter" to skip to content

Мария Донева

Родена е на 3 септември 1974 година в Стара Загора. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1996 и 1997 г.…